کلینیک تخصصی چشم پزشکی بیمارستان

  کلینیک تخصصی چشم پزشکی بیمارستان

مجهز به دستگاه‌های مدرن و پیشرفته :

لیزر شبکیه، oct چشم، لیزر کپسولوتومی، ایریدکتومی همراه با پزشکان حاذق آماده ارائه خدمات می‌باشد:

لیزر شبکیه:

در بیماری های شبکیه ARMD ، در افراد دیابتی در مرحله رتینو پاتی همراه با رگ‌زائی بکارمی‌رود.

تزریق آمپول آواستین:

در همراهی با لیزر شبکیه برای درمان رتینوپاتی دیابتی و دژنراسیون ماکولا استفاده می‌شود.

لیزر YAG :

برای بیماری‌های گولوکوم(‌آب سیاه) استفاده میشود.

کپسولوتومی:

ممکن است مدتی پس از عمل جراحی آب مروارید لازم شود.

OCT چشم:

عکسبرداری از چشم که ضخامت شبکیه و عصب بینایی را اندازه‌گیری و برای بیماری‌های مختلف شبکیه و گولوکوم (آب سیاه) کاربرد دارد.