گاهنامه سلامت سبز

گاهنامه سلامت سبز بیمارستان دکتر بسکی (شماره ۱)

سال اول / شماره ۱ / مهرماه ۱۳۹۴ / ۸ صفحه

در این شماره :
– معرفی دکتر غلامعلی بسکی
– نگاهی به جشن های مردم گنبدکاووس در عید قربان
– عمل لاپراسکوپی در بیمارستان دکتر بسکی
– موسسه مردم نهاد NGO (سبزگامان بسکی)
– اخبار بیمارستان دکتر بسکی

اعضای تیم تحریریه :
بهناز بسکی – مدیریت بیمارستان
گلناز محمدی – سردبیر ، مدیر بهبود کیفیت
توی مراد آق – مدیر امور اداری
مهری مزینانی – مدیر خدمات پرستاری
منیره رجبی – بهداشت محیط
معصومه قوچانی – روابط عمومی
مینا سلمانی – فناوری اطلاعات
عادله صمیمی – گرافیست