واحد توسعه و تحقیقات

“پژوهش هزینه نیست؛ بلکه سرمایه گذاری برای آینده است”

واحد تحقیق و توسعه (R&D) (Research and development) در هر سازمانی به عنوان اتاق فکر مجموعه نقش به سزایی در راهبری و ارایه خدمات حوزه های تخصصی دارد. هدف این واحد افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این دانش در کاربردهای جدید است. امروزه سازمان ها مهمترین منبع سرمایه ای و با ارزش را دانش موجود درسازمان خود می دانند و در تلاشند تا این دارایی نا ملموس در جای جای سازمان گسترش یافته و با بکارگیری درست دانش برای خود امتیاز و مزیت رقابتی ایجاد کنند. بصورت کلی می توان اذعان نمود که در دنیای ارتباطی و تبلیغاتی امروز واحد تحقیق و توسعه سازمان ها می تواند برگ برنده و ویترینی برای نام و جایگاه سازمان در محافل علمی و تخصصی باشد.

واحد تحقیق و توسعه بیمارستان دکتر بسکی نیز با رویکرد فوق و هدف ایجاد بستر مناسب برای ظرفیت های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی مرکز آغاز به کار نمود . برخی از اهداف کلی این واحد به شرح ذیل می باشد.

– توسعه پژوهش های کاربردی با تأکید بر پژوهش های حوزه مدیریت بیمارستانی ؛ پرستاری؛ نیروی انسانی؛ گردشگری سلامت ؛ محیط زیست و…
– بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین بخشی با سایر مراکز درمانی از طریق انجام پژوهش های مشترک
– بهره گیری از خروجی مطالعات در جهت واکاوی و حل مشکلات موجود
– اطلاع رسانی از همایش ها و سمینارهای مرتبط در حوزه های مطرح شده و همکاری با پرسنل علاقمند برای ارائه مقالات در همایش های مذکور در راستای برند سازی نام و جایگاه بیمارستان
– پیاده سازی ایده های ذهنی و متدلوژی علمی همکاران در جهت حفظ و ارتقاء سطح علمی و مطالعاتی
آنان.