آندوسکوپی – کلونوسکوپی

پزشکان فوق تخصص گوارش : دکتر لیلی اسلامی ، دکتر عبدالصمد غراوی
پزشکان متخصص داخلی : دکتر آرمیتی اوستایی ، دکتر ناصر اسماعیلی
پرستاران : عیسی آتایی ، نسترن سمنانی ، حسین کشاورز ، فاطمه سلمانی
مسئول بخش : فاطمه سلمانی
برنامه کاری پزشکان :
یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه
۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر غراوی
یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه
۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر اسلامی
شنبه ، دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ دکتر اسماعیلی
یکشنبه و سه شنبه
۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر اوستایی
برنامه کاری پرستاران

روزهای ساعت پرستار
شنبه ، دوشنبه
۰۷:۰۰ – ۱۳:۰۰
آقای کشاورز
پنج شنبه
۰۷:۰۰ – ۱۳:۰۰ خانم سمنانی
همه روزه
۰۷:۰۰ – ۱۳:۰۰ خانم سلمانی
یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه
۰۷:۰۰ – ۱۳:۰۰ آقای آتایی
بخش آندوسکوپی مجهز به :
۱- دستگاه آندوسکوپی
۲- دستگاه کولونوسکوپی
۳- دستگاه کوتر جهت پولیکتومی
۴- پالس اکسی متری
۵- لیزر هموروئید
۶- فیبر و اسکن کبد
۷- UBT
۸- کولون هیدروتراپی
پروسیجرهایی که در این بخش انجام میشود :
۱- آندوسکوپی فوقانی همراه با بیوپسی
۲- کولونوسکوپی توتال همراه با بیوپسی
۳- پولیپکتومی
۴- بانداژ واریس های مری
۵- پگ(PEG)گذاری
۶- اینجکشن در موارد خونریزی های معده،مری، روده
۷- خارج کردن اجسام خارجی
۸- گشاد کردن مسیرهای تنگ مری(ساواری دیلاتاسیون)Savary Dilatation