پرسش و پاسخ

:: پرسش ها و پاسخ ها ::


3

::: موارد اختیاری،برای اطلاع رسانی پاسخ پر شود :::

سزارین

ببخشید هزینه سزارین با دفترچه نیروهای مسلح چقدر میشه؟


با سلام هزینه سزارین با دفترچه نیروهای مسلح ۷۰۰ تومان می باشد.

نظرات

زایمان طبیعی

سلام
آیا زایمان طبیعی در بیمارستان بسکی رایگان می باشد؟

سلام

بله ، زایمان طبیعی با بیمه رایگان می باشد.(توسط ماما)

نظرات