بیمه های طرف قرارداد

بیمه آسیا بیمه پاسارگاد
بیمه دی بیمه کمک رسان SOS
بیمه سامان بیمه ملت
بیمه شرکت نفت بیمه آرمان
بانک ملت بانک ملی
بانک تجارت بانک صادرات
بانک کشاورزی بانک مسکن
بانک مرکزی بانک سپه
بانک رفاه کارگران بیمه خدمات درمانی
تامین اجتماعی نیروهای مسلح
بیمه پارسیان بیمه ایران
بیمه آتیه سازان


مدارک لازم برای گرفتن معرفی نامه بیمه تکمیلی موارد ذیل می باشد

۱- کپی دستور پزشک
۲- کپی صفحه عکسدار شناسنامه
۳- دفترچه بیمه بیمار