. . .

امور اداری - ترخیص

خانم گزل یاپنگ غراوی (متصدی ترخیص)
خانم حمیده علیپور (مسئول ترخیص)

معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost