. . .

بخش های امور مالی و پشتیبانی


خانم معصومه قزوینی
( مسئول درآمد )

آقای توی مراد آق ارکاکلی
( مدیر امور مالی-اداری )


خانم فاطمه علیپور
( کارگزینی )

خانم فریبا حبیبی
( کارشناس اداری )


خانم عادله صمیمی
( کارشناس رسیدگی اسناد )
. . .


خانم سونا ایگدری
( حسابدار )

خانم طیبه ممشلی
( حسابدار )
معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost