. . .

مدیریت اطلاعات و سلامت

تعریف مدارک پزشکی :
هر پرونده شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیمار خاص، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه‌گیری هرگونه معالجه می باشد

 

واحد آمار و مدارک پزشکی
این واحد در ساختمان امور اداری واقع است. و مسئولیت آن با خانم صفیه جرجانی کارشناس آمار و مدارک پزشکی است.
واحد آمار و مدارک پزشکی به چهار قسمت تقسیم می شود :

 1-  مدارک پزشکی با 1 نفر پرسنل
 2-  بایگانی با 1 نفر پرسنل
 3-  پذیرش با دو نفر پرسنل در شیفت صبح و یک نفر پرسنل در شیفت عصر و شب
 4-  واحد آمار و ثبت کامپیوتری پرونده ها با یک نفر پرسنل

 

 وظایف واحد مدارک پزشکی

 1-  جوابدهی به نامه های پزشکی قانونی، حوزه ی نظام وظیفه، ادارات بیمه، بنیاد شهید و جانبازان و اداره آگاهی در خصوص افراد گمشده
 2-  صدور گواهی مرخصی زایمان
 3-  پیگیری پرونده های بلاتکلیف

 

 هفت هدف عمده بخش مدارک پزشکی

 1-  به عنوان اساس برنامه‌ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار
 2-  به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنان
 3-  تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار
 4-  اساس مطالعه، بررسی و رزشیابی
 5-  کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار،بیمارستان و کارکنان مسئول
 6-  جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه‌های درمانی
 7-  آموزش و پژوهش

 یکی از مهمترین مسئولیتهای پرسنل مدارک پزشکی، رازداری مدارک پزشکی است.مدارک پزشکی باید در جایی نگهداری شود که تنها برای پرسنل مجاز قابل دسترس باشد.

 

بخش مدارک پزشکی شامل 4 واحد به ترتیب زیر میباشد :

 1-  واحد پذیرش: واحدی از یک بیمارستان یا سایر موسسات مراقبت بیماران بستری است که فرایند پذیرش و نقل و انتقال بیماران را فراهم می‌کند.در واقع اولین قدم در تولید اطلاعات و تشکیل پرونده بیمار است.
 2-  واحد بایگانی: در این واحد دو فعالیت عمده انجام میگیرد:
الف: سازماندهی
ب: ذخیره‌سازی اطلاعات
 3-  واحد آمار بیمارستانی: هدف کلی این واحد تهیه اطلاعات دقیق تعداد خدمات ارائه شده کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری به بیماران و تهیه گزارشات آماری به صورت جدول، نمودار،تحلیل نتایج آن‌ها به منظور استفاده مدیران و برنامه‌ریزان بیمارستان می باشد.
 4-  واحد کدگذاری: هدف کلی این واحد دسته‌بندی پرونده‌های پزشکی بر حسب تشخیص نهایی، اقدامات انجام شده درمانی، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار به علت آن پذیرش گرفته است.

 

معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost