. . .

مسئولین فنی بیمارستان دکتر بسکیدکتر الهه قراری
(مسئول فنی صبح)

دکتر غلامرضا غلامرضایی صابری
(مسئول فنی عصر)

دکتر حسین طباطبایی
(مسئول فنی شب)


دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)

دکتر مهری هلاکو
(مسئول فنی داروخانه)

دکتر طاهر آخوندزاده
(مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی)
معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost