. . .

اتاق‌های زایمان بیدرد بیمارستان دکتر بسکی

در LDR، مادر پس از پذیرش در بخش زایمان وارد اتاقی مرسوم به اتاق LDR شده و بعد از تعویض لباس، مراحل آمادگی پیش از زایمان(درد)، زایمان و بهبودی بعد از زایمان را در همین اتاق سپری میکند.

در این روش علاوه بر اینکه جابجایی مادر به حداقل میرسد، حریم شخصی او نیز به شکل مناسب تری حفظ می‌شود. چرا که ممکن است حرکت در راهروهای بخش از اتاق آمادگی به زایمان و از آنجا  به اتاق بهبودی برای مادر ناخوش آیند باشد.

علاوه بر این، اتاق‌های LDR، می توانند به گونه ای طراحی و تجهیزات شوند که محیطی با آسایش روانی برای مادر بوجود بیاورند به طوری که مادر با برقراری رابطه‌ی مناسب با فضا،احساس امنیت بیشتری داشته باشد.

در همین راستا طراحی فضاهایی همگون با فضاهای مسکونی در ایجاد محیطی آرامش بخش برای مادر بسیار مفید خواد بود و عزت نفس وی پاس داشته می‌شود.

لازم به ذکر است در روش LDR، امکان حضور همسر در کنار مادر وجود دارد. مادر در مرحله بستری پس از ایمان را نیز در همان اتاق سپری میکند. مدت زمان اشغال اتاق LDR به دو روز کامل هم میرسد.

 

معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost