پاراکلینیک - آزمایشگاه بیمارستان

 سوپروایزر واحد :  خانم مهدیه رودگر
 مسئول فنی آزمایشگاه :  آقای دکتر اردشیر مقدسی - متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
 مسئول فنی پاتولوژی :  آقای دکتر اردشیر مقدسی - متخصص پاتولوژی

 پرسنل آزمایشگاه :
 کاردان آزمایشگاه : 2 نفر
 کارشناس آزمایشگاه : 6نفر
 خدمات : 3 نفر

معرفی بخش آزمايشگاه در بيمارستان
واحد آزمايشگاه در طبقه همكف بيمارستان قرار دارد و سمت درب ورودي سالن و در مجاورت بخش جراحي زنان است و واحد راديولوژي روبروي آن مي‌باشد.
 
 گردش كار در آزمايشگاه
اين واحد در تمام ساعات شبانه‌روز اعم از روزهاي تعطيل و غير تعطيل آمادگي لازم را براي ارائه خدمات به بيماران دارد. تعداد پرسنل در شيفت صبح 2 نفر و در شيفت عصر 2 نفر و در شيفت شب 1 نفر مي‌باشد كه بسته به نياز و تعداد بار مراجعه اين تعداد تغيير مي‌كند.

شيفت صبح از ساعت 7:30 تا 14 و شروع شيفت عصر از ساعت 13:30 تا 20:00 شب و در شيفت شب از ساعت 19:30 شب تا 8:00صبح مي‌باشد.
 
وسايل و تجهيزات موجود در بخش آزمايشگاه
 1-  دستگاه Sysmex
 2-  دستگاه الايزا
 3-  دستگاه سانتريفيوژ 
 4-  دستگاه سروفيوژ
 5-  روتاتور
 6-  فتومتر
 7-  بن‌ماري (2 عدد)
 8-   ميكروسكوپ (2 عدد)
 9-  فور
 10-  انكوباتور
 11-  دستگاه آب مقطر‌گيري
 12-  دستگاه AC
 13-  شيكر
 14-  اتوكلاو
 15-  يخچال خانگي(2 عدد)
 16-  يخچال بانك خون
 17-     دستگاه اتوآنالایزر
 18-     دستگاه نایکوکارد

دستورالعمل راهنمايي بيماران قبل از انجام آزمايش و شرايط براي نمونه‌گيري
 1  قبل از آزمايش قند خون ناشتا بايد 15-12 ساعت ناشتا باشد.
 2  براي آزمايش قند خون 2 ساعته لازم است يك صبحانه كامل و شيرين را ميل كرده و دقيقاً 2 ساعت بعد از آن مراجعه نمايد.
 3  در صورتيكه سابقه قند خون يا مصرف داروهاي كنترل قندخون دارد براي آزمايشات طبق دستور قبلي پزشك حتماً عمل كند.
 4  جهت آزمايش قند خون ساعت 4 بعد از ظهر دقيقاً 4 ساعت بعد از نهار مراجعه كند.
 5  براي آزمايشات چربي خون و خصوصاً تري‌گليسريد حتماً 14 ساعت كامل ناشتا باشد و از خوردن غذاهاي چرب در شب قبل خودداري كرده اما مصرف ميوه و چاي موردي ندارد.
 6  جهت آزمايش كشت ادرار 72 ساعت قبل از آزمايش هيچ نوع داروي آنتي‌بيوتيكي مصرف نكرده باشد براي جمع‌آوري نمونه ادرار بهتر است نمونه ادرار صبحگاهي باشد جهت فوارد باشد از كيسه ادرار با توجه به توضيحات مسئولين در پذيرش و يا نمونه‌گيري استفاده نمايد. و در صورتيكه بزرگسال باشد در داخل ليوان ادرار استريل كه دريافت مي‌كند به شكل زير نمونه را جمع‌آوري كنيد.
ابتدا مجراي خروجي ادرار را شستشو دهيد و خشك نماييد و سپس درب ظرف ادراري را باز كرده بدون اينكه درب روي زمين قرار گيرد اول ادرار را بيرون ريخته وسط ادرار خود را داخل ظرف بريزيد و سريع در ظرف را ببنديد. براي دريافت جواب اين آزمايش 48 ساعت بعد مراجعه كنيد.
 7  اگر سابقه غش يا صرع دارد حتماً به مسئول نمونه‌گيري اطلاع دهيد.
 8  آزمايشات روتين در صورتيكه نيزا به تكرار نمونه‌گيري نباشد 24 ساعت بعد آماده مي‌شود ولي آزمايشات كشت نمونه‌هاي ميكروبي 48 ساععت نياز به زمان دارد.
 
 
 
 
 
 
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87