پاراکلینیک - آندوسکوپی- کلونوسکوپی و فیبرو اسکن کبد


 

 پزشکان فوق تخصص گوارش :  دکتر لیلی اسلامی ، دکتر عبدالصمد غراوی
 پزشکان متخصص داخلی :  دکتر آرمیتی اوستایی ، دکتر ناصر اسماعیلی
 پرستاران : عیسی آتایی ، نسترن سمنانی ، حسین کشاورز ، فاطمه سلمانی
 مسئول بخش :  فاطمه سلمانی
 
برنامه کاری پزشکان :
 
 یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه
 07:00 الی 13:00
 دکتر غراوی
 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه
 07:00 الی 13:00
 دکتر اسلامی

 شنبه ، دوشنبه

 09:00 الی 10:00  دکتر اسماعیلی
 یکشنبه و سه شنبه
 07:00 الی 13:00
 دکتر اوستایی
 
 برنامه کاری پرستاران
  
 روزهای  ساعت  پرستار
 شنبه ، دوشنبه  07:00 - 13:00
 آقای کشاورز
 پنج شنبه
 07:00 - 13:00  خانم سمنانی
 همه روزه  07:00 - 13:00  خانم سلمانی
 یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه  07:00 - 13:00  آقای آتایی
 
بخش آندوسکوپی مجهز به :
 1-  دستگاه آندوسکوپی
 2-  دستگاه کولونوسکوپی
 3-  دستگاه کوتر جهت پولیکتومی
 4-  پالس اکسی متری
 5-  لیزر هموروئید
 6-  فیبر و اسکن کبد
 7-  UBT
 8-  کولون هیدروتراپی
 
پروسیجرهایی که در این بخش انجام میشود :
 1-  آندوسکوپی فوقانی همراه با بیوپسی
 2-  کولونوسکوپی توتال همراه با بیوپسی
 3-  پولیپکتومی
 4-  بانداژ واریس های مری
 5-  پگ(PEG)گذاری
 6-  اینجکشن در موارد خونریزی های معده،مری، روده
 7-  خارج کردن اجسام خارجی
 8-  گشاد کردن مسیرهای تنگ مری(ساواری دیلاتاسیون)Savary Dilatation
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C