بخش اورژانس بیمارستان

  بخش اورژانس به صورت شبانه روزی فعال می باشد.


تعداد تخت : 5 تخت بزرگسال و 1 تخت اطفال .
تعداد اتاق :
اتاق تحت نظر ( اتاق آقایان و خانمها به صورت مجزا ) ، اتاق CPR(احیا) و اتاق عمل سرپایی ، اتاق درمان، اتاق استراحت پرسنل
نوع خدمت (خدمات قابل ارائه توسط پرستار اقا وخانم بطور شبانه روزی) :

Ø     تریاژکلیه بیماران در بدوورود واندازه گیری فشار خون وقند خون بصورت روتین

Ø     تعویض پانسمان

Ø     انجام تزریقات ( تزریق خون.تزریق داروهای ناباروری و... )

Ø     نوارقلب

Ø     تست قند خون

Ø     کنترل فشارخون

Ø     شستشوی گوش

Ø     ویزیت سرپایی بیماران تحت نظر اورژانس توسط متخصصین مختلف

Ø     حضور پزشک عمومی در تمام شبانه روز

Ø     شستشوی گوش

Ø     نوارقلب

Ø     بخیه

Ø     گچ بری


در بخش اورژانس بعد از پذیرش بیمار و انجام اقدامات اولیه درمان و تشکیل پرونده در بخش جهت انجام ویزیت پزشکان متخصص مختلف و خدمات پرستاری مورد نیاز بستری می شوند . پزشک عمومی یک نفر در هر کشیک حضور دارد .
لازم به ذکر است بخش اورژانس دارای تجهیزات مکفی و پیشرفته می باشد .

 

 رئیس بخش و مسئول فنی صبح:  خانم دکتر الهه قراری
 سرپرستار:  طاهره خواجه تراب
 بدمننجر:  آقای دکتر حسن طباطبائی که در تسریع روند تعیین تکلیف بیماران در این مرکز زیر 6 ساعت فعالیت چشم‌گیری دارند.

در هر شیفت یک پرستار مسئول تریاژ ، یک پرستار خانم مسئول خدمات بالین خانم و یک پرستار آقا مسئول خدمات بالین آقا
 
    وسايل و تجهيزات بخش اورژانس

 1-  اكسيژن و ساكشن سانترال
 2-  ساكشن پرتابل
 3-  ترالي اورژانس
 4-  دستگاه D.C شوك
 5-  يخچال
 6-  گلوکومتر
 7-  دستگاه فشار خون
 8-  گوشي پزشكي
 9-  دستگاه ونتیلاتور
 10-  دستگاه بیهوشی
 11-  دستگاه مانیتور پرتابل
 
 
 
 
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3