امور اداری - بیمه های طرف قرارداد

 بیمه آسیا  بیمه پاسارگاد
 بیمه دی  بیمه کمک رسان SOS
 بیمه سامان  بیمه ملت
 بیمه شرکت نفت  بیمه آرمان
 بانک ملت  بانک ملی
 بانک تجارت  بانک صادرات
 بانک کشاورزی  بانک مسکن
 بانک مرکزی  بانک سپه
 بانک رفاه کارگران  بیمه خدمات درمانی
 تامین اجتماعی  نیروهای مسلح
 بیمه پارسیان  بیمه ایران
 بیمه آتیه سازان  

 

 برای استفاده از بیمه های تکمیلی آوردن معرفی نامه از شرکت بیمه الزامی می باشد.

 

 مدارک لازم برای گرفتن معرفی نامه بیمه تکمیلی موارد ذیل می باشد

 1-  کپی دستور پزشک
 2-  کپی صفحه عکسدار شناسنامه
 3-  دفترچه بیمه بیمار

 


BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF