بخش زایشگاه بیمارستان

 
زایشگاه بیمارستان دکتر بسکی اولین زایشگاه در شهرستان گنبد کاووس است که در سال 1348 تاسیس شده است و دکتر بسکی به عنوان پیشکسوت متخصص زنان و زایمان بنیان‌گذار این مرکز بوده که در آن برهه‌ی زمانی خدمات شناسایی جهت کاهش مرگ و میر زنان انجام دادند.

بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی اولین بیمارستان منطقه به عنوان دوستدار مادر در سال 1372 شناخته شده‌اند و در حال حاضر یکی از قطبهای مهم زنان در منطقه محسوب می‌شوند زایشگاه دکتر بسکی با استفاده از پزشکان متخصص زنان حاذق و کارآمد و نیروهای مامایی مجرب مشغول به ارائه خدمات به مادران طبق پروتکل‌های مامایی و ترویج زایمان طبیعی و زایمانهای بدون درد می باشند. هدف بنیادی و اساسی زایشگاه دکتر بسکی ارائه خدمات مامایی به بهترین نحو و نجات جان مادران در معرض خطر در اولویت کار خود می‌دانند.

 

 تعداد تخت :  13 عدد
 رئیس بخش :  خانم دکتر پروین علیزاده – جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی
 مسئول بلوک زایمان :  خانم مریم اعراب – کارشناس مامایی
 تعداد پرسنل :  11 کارشناس مامایی
 منشی :  1 نفر
 خدمات :  2 نفر
     
وسایل و تجهیزات موجود در واحد زایشگاه
 1  اکسیژن و ساکشن سانترال  11 عدد
 2  تخت زایمان  2 عدد
 3  تخت LDR
 1 عدد
 4  ساکشن پرتابل  2 عدد
 5  ترازو و وارمر نوزاد  ترازو یک عدد - وارمر 2 عدد
 6  ترالی کد  1 عدد
 7  دستگاه NST  3 عدد
 8  یخچال دارویی  1 عدد
 9  چراغ پرتابل زایشگاه  2 عدد
 10  دستگاه فشارسنج  2 عدد
 11  دستگاه سونی کیت  2 عدد
 12  دستگاه مانیتورینگ بیمار
 1 عدد
 13  پمب افوزیون
 3 عدد
 14  یخچال بیمار
 3 عدد
  

  « نحوه پذیرش بیماران زایشگاه »

 

 1  مراجعه بیمار با نامه بستری پزشک یا بدون نامه بستری پزشک
 2  معاینه بیمار، TV، کنترل v/s ، کنترل FHR، گرفتن history از بیمار
 3  گزارش شرح حال بیمار به صورت تلفنی به پزشک معالج
 4  اگر دستور ترخیص داشت، بیمار ویزیت سرپایی محسوب می شود و در دفتر مربوطه ثبت می گردد.
 5  اگر دستور بستری داشته باشد، جهت بستری پذیرش می شود.
 6  همراهان بیمار جهت تشکیل پرونده به پذیرش ارجاع می شوند.
 7  بیمار لباس بیمارستان را پوشیده و توصیه به تخلیه مثانه می گردد.
 8  IV Line  برقرار می شود.
 9  نمونه خون از بیمار گرفته می شود، طبق order دکتر ولی کلاً روتین CBCDIFF-BGRH  می باشد که به آزمایشگاه ارسال می شود.
 10  دستورات دارویی طبق  Order دکتر اجرا و ثبت می شود.
 11  گزارش های مربوطه به بیمار توسط ماما یا پرستار به طور کامل از شروع بستری تا پایان ترخیص به طور کامل ثبت می گردد.

  « نحوه ترخیص بیماران »

 

 1  ابتدا باید پزشک معالج بیمار را ویزیت کرده باشد و دستور ترخیص در پرونده بیمار ثبت شده باشد.
 2  اگر بیمار C.S و یا NVD داشته باشد و نوزاد و شنوائی سنجی در بخش ها می باشد باید ویزیت اطفال و واکسیناسیون نوزاد انجام شده باشد.
 3  پیگیری آزمایشات و جواب های آن پیگیری شده و در پرونده ثبت و ضمیمه باشد.
 4  دستورات دارویی به طور کامل اجرا شده باشد.
 5  نسخه دارویی به بیمار داده شده باشد.
 6  در صورت نیاز تأیید بیمه شده باشد.
 7  آموزش های علائم خطر و پیگیری های بعدی به همراهان و بیمار داده شود و در پرونده درج شود.
 8  گزارش نویسی پرونده بیمار به طور کامل « تمام برگه ها » ثبت شده باشد.
 9  همراهان بیمار با پرونده جهت تسویه حساب به حسابداری ارجاع شوند.
 10  برگه ترخیص و تسویه حساب باید به زایشگاه آورده شود و مهر زایشگاه در آن ثبت شود و به همراهان برگردانده شود.
 11  آنژیوکت بیمار توسط ماما یا پرستار Diss می شود.
 12  لباس بیمار تعویض شده و بیمار مرخص می شود.
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87