فرم اداری - طرح شکایت بیمار

 
در صورت بروز هر گونه مشکل
 با تلفن 4 – 33554441 (017)  تماس حاصل فرمایید.
 

در صورت انتقاد یا پیشنهاد یا شکایت
 با شماره  0950 - 730 - 0911  
 تماس حاصل فرمایید.
( سیستم پیامک این شماره نیز فعال می‌باشد )


BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1