کلینیک تخصصی چشم پزشکی بیمارستان

 

مجهز به دستگاه‌های مدرن و پیشرفته : 

لیزر شبکیه، oct چشم، لیزر کپسولوتومی، ایریدکتومی همراه با پزشکان حاذق  آماده ارائه خدمات می‌باشد:

لیزر شبکیه:

در بیماری های شبکیه  ARMD ، در افراد دیابتی در مرحله رتینو پاتی همراه با رگ‌زائی بکارمی‌رود.


تزریق آمپول آواستین:

در همراهی با لیزر شبکیه برای درمان رتینوپاتی دیابتی و دژنراسیون ماکولا استفاده می‌شود.


لیزر YAG :

برای بیماری‌های گولوکوم(‌آب سیاه) استفاده میشود.


کپسولوتومی:

ممکن است مدتی پس از عمل جراحی آب مروارید لازم شود.


OCT چشم:

عکسبرداری از چشم که ضخامت شبکیه و عصب بینایی را اندازه‌گیری و برای بیماری‌های مختلف شبکیه و گولوکوم (آب سیاه) کاربرد دارد.

 


BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%DA%86%D8%B4%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C