گاهنامه سلامت سبز بیمارستان دکتر بسکی

 
سال اول / شماره 1 / مهرماه 1394 / 8 صفحه
 
در این شماره :
- معرفی دکتر غلامعلی بسکی
- نگاهی به جشن های مردم گنبدکاووس در عید قربان
- عمل لاپراسکوپی در بیمارستان دکتر بسکی
- موسسه مردم نهاد NGO (سبزگامان بسکی)
- اخبار بیمارستان دکتر بسکی
 
اعضای تیم تحریریه :
بهناز بسکی - مدیریت بیمارستان
گلناز محمدی - سردبیر ، مدیر بهبود کیفیت
توی مراد آق - مدیر امور اداری
مهری مزینانی - مدیر خدمات پرستاری
منیره رجبی - بهداشت محیط
معصومه قوچانی - روابط عمومی
مینا سلمانی - فناوری اطلاعات
عادله صمیمی - گرافیست
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%D8%B2