گالری تصاویر - BeskiHospital.com
. . .   تعداد 524 تصوير در پایگاه داده ها موجود است    

کارگاه آموزشی تهویه - مصنوعی
کارگاه آموزشی تهویه - مصنوعی
کارگاه آموزشی تهویه ـ مصنوعی
سخنرانان: آقای دکتر صبائی (متخصص بیهوشی)
آقای خسروی (کارشناس پرستاری)
مورخه 96/5/26
تصویر(12)
تصویر(12)
اهداء پکیج سوغات و هدایا توسط پرستار IPD هنگام ترخیص بیمار بین الملل مورخه 96/5/25
افطاری بیمارستان 1396 (14)
افطاری بیمارستان 1396 (14)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (13)
افطاری بیمارستان 1396 (13)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (12)
افطاری بیمارستان 1396 (12)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (11)
افطاری بیمارستان 1396 (11)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (10)
افطاری بیمارستان 1396 (10)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (9)
افطاری بیمارستان 1396 (9)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (8)
افطاری بیمارستان 1396 (8)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
افطاری بیمارستان 1396 (7)
افطاری بیمارستان 1396 (7)
ضيافت معنوي بيمارستان دكتر بسكي با حضور پرسنل و پزشکان برگزار شد

جمعه دوم تیرماه 1396
28 رمضان
Photo No. 1-10 (out of 524 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost