حضور در عشق آباد ترکمنستان - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : بازدیدهای انجام شده : حضور در عشق آباد ترکمنستان مجموع:8

Photo No. 1-8 (out of 8 photos hit)


حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (8)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (8)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (7)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (7)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (6)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (6)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (5)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (5)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (4)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (4)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (3)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (3)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (2)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (2)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (1)
حضور در نمايشگاه ايران به میزبانی تركمنستان (1)
حضور رييس و پزشك دپارتمان بيماران بين الملل بيمارستان دكتربسكي (IPD) ، در نمايشگاه جمهوري إسلامي ايران در تركمنستان

مورخه : ١٠ تا ١٢ اسفند ٩٦

Photo No. 1-8 (out of 8 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost