دکتر بسکی (بنیاد نخبگان) - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : مراسم ها و مناسبت ها : دکتر بسکی (بنیاد نخبگان) مجموع:6

Photo No. 1-6 (out of 6 photos hit)


مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (6)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (6)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی از طرف بنیاد نخبگان گلستان

مورخه : سه شنبه 15 اسفند 1396
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (5)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (5)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی از طرف بنیاد نخبگان گلستان

مورخه : سه شنبه 15 اسفند 1396
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (4)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (4)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی از طرف بنیاد نخبگان گلستان

مورخه : سه شنبه 15 اسفند 1396
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (3)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (3)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی از طرف بنیاد نخبگان گلستان

مورخه : سه شنبه 15 اسفند 1396
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (2)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (2)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی از طرف بنیاد نخبگان گلستان

مورخه : سه شنبه 15 اسفند 1396
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (1)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی در بنیاد نخبگان (1)
مراسم نکوداشت دکتر بسکی از طرف بنیاد نخبگان گلستان

مورخه : سه شنبه 15 اسفند 1396

Photo No. 1-6 (out of 6 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost