روز رادیولوژی - 1396 - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : مراسم ها و مناسبت ها : روز رادیولوژی : روز رادیولوژی - 1396 مجموع:5

Photo No. 1-5 (out of 5 photos hit)


بزرگداشت روز رادیولوژی (5)
بزرگداشت روز رادیولوژی (5)
بزرگداشت روز جهانی رادیولوژی

در بیمارستان دکتر بسکی

17 آبان ماه 1396
بزرگداشت روز رادیولوژی (4)
بزرگداشت روز رادیولوژی (4)
بزرگداشت روز جهانی رادیولوژی

در بیمارستان دکتر بسکی

17 آبان ماه 1396
بزرگداشت روز رادیولوژی (3)
بزرگداشت روز رادیولوژی (3)
بزرگداشت روز جهانی رادیولوژی

در بیمارستان دکتر بسکی

17 آبان ماه 1396
بزرگداشت روز رادیولوژی (2)
بزرگداشت روز رادیولوژی (2)
بزرگداشت روز جهانی رادیولوژی

در بیمارستان دکتر بسکی

17 آبان ماه 1396
بزرگداشت روز رادیولوژی (1)
بزرگداشت روز رادیولوژی (1)
بزرگداشت روز جهانی رادیولوژی

در بیمارستان دکتر بسکی

17 آبان ماه 1396

Photo No. 1-5 (out of 5 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost