پرستار نمونه استان گلستان - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : افتخارات بیمارستان : پرستار نمونه استان گلستان مجموع:5

Photo No. 1-5 (out of 5 photos hit)


پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (5)
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (5)
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان با حضور مهندس طهماسبی معاون استاندار، مهندس هزار جریبی نماینده مجلس، دکتر فاضل رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی ،شهری ودانشگاهی برگزار شد

درپایان این مراسم از پرستاران نمونه استان تجلیل شد.که سرکار خانم عاجلی بعنوان پرستار نمونه استان از بیمارستان دکتر بسکی معرفی شد.
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (4)
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (4)
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان با حضور مهندس طهماسبی معاون استاندار، مهندس هزار جریبی نماینده مجلس، دکتر فاضل رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی ،شهری ودانشگاهی برگزار شد

درپایان این مراسم از پرستاران نمونه استان تجلیل شد.که سرکار خانم عاجلی بعنوان پرستار نمونه استان از بیمارستان دکتر بسکی معرفی شد.
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (3)
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (3)
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان با حضور مهندس طهماسبی معاون استاندار، مهندس هزار جریبی نماینده مجلس، دکتر فاضل رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی ،شهری ودانشگاهی برگزار شد

درپایان این مراسم از پرستاران نمونه استان تجلیل شد.که سرکار خانم عاجلی بعنوان پرستار نمونه استان از بیمارستان دکتر بسکی معرفی شد.
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (2)
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (2)
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان با حضور مهندس طهماسبی معاون استاندار، مهندس هزار جریبی نماینده مجلس، دکتر فاضل رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی ،شهری ودانشگاهی برگزار شد

درپایان این مراسم از پرستاران نمونه استان تجلیل شد.که سرکار خانم عاجلی بعنوان پرستار نمونه استان از بیمارستان دکتر بسکی معرفی شد.
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (1)
پرستار نمونه از بیمارستان بسکی (1)
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان با حضور مهندس طهماسبی معاون استاندار، مهندس هزار جریبی نماینده مجلس، دکتر فاضل رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی ،شهری ودانشگاهی برگزار شد

درپایان این مراسم از پرستاران نمونه استان تجلیل شد.که سرکار خانم عاجلی بعنوان پرستار نمونه استان از بیمارستان دکتر بسکی معرفی شد.

Photo No. 1-5 (out of 5 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost