امور اداری پذیرش

نام واحد : پذیرش بیماران بستری و سرپائی
مسئول واحد : خانم ایگدری
نوع فعالیت : پذیرش بیماران سرپائی – پذیرش بیماران بستری – ترخیص بیماران در عصر و شب
تلفن داخلی : ۱۲۱
واحد پذیرش واقع در طبقه همکف ساختمان اصلی می باشد.
از آنجایی که بخش پذیرش اولین گام جهت ورود بیماران به مراکز درمانی است به این نام خوانده می‌شود همچنین واحد پذیرش به عنوان سیستم مخابره‌ای (پیغام‌رسانی و انتقال اطلاعات) بیمارستان می‌باشد .خط‌مشی‌ها ی واحد پذیرش بیماران باید واضح و قابل درک باشد که فعالیتهای گوناگون آن را تحت پوشش قرار دهد؛ و این توأم با رعایت حقوق بیماران و ایجاد ارتباطی خوب بین بیمارستان و مراجعه کنندگان باشد. همچنین در واحد پذیرش رعایت حق محرمانگی بیمار در هنگام اخذ اطلاعات باید رعایت گردد .این واحد در حال حاضر بصورت ۲۴ ساعته در خدمت بیماران می باشد. تعداد پرسنل این واحد در حال حاضر در شیفت صبح ۲ نفر و در شیفت عصر و شب ۱ نفر می باشد .

دارک لازم برای بستری شدن بیماران :

۱- اصل شناسنامه یا کارت ملی
۲- اصل دفترچه بیمه
۳- فرم دستور بستری

***قابل ذکر است که در صورتی که بیمار سنش زیر ۱۸ سال باشد حضور پدر یا جد پدری همراه با کارت شناسایی (‌شناسنامه – کارت ملی) الزامی است***

نحوه پذیرش بیماران در بیمارستان :

بیمار پس از دریافت برگه معرفی نامه از پزشک خود باید به قسمت پذیرش مراجعه نموده و ثبت رایانه ای اطلاعات اولیه بیمار در این واحد توسط متصدی پذیرش انجام می گیرد .

واحد پذیرش ، بیمار را جهت انجام سایر اموراز قبیل آمادگی قبل از عمل در صورت جراحی و یا بستری در بخش مربوطه راهنمایی می نماید .

کلیه بیماران تحت پوشش بیمه های طرف قرارداد بیمارستان جهت استفاده از پوشش بیمه تکمیلی باید حتما معرفی نامه از بیمه تکمیلی مورد نظر را ارائه نمایند .

درصورت تحت پوشش بودن بیماربا بیمه هایی که طرف قرارداد با بیمارستان نباشند ، مبلغ کامل بستری در زمان ترخیص از بیمار دریافت می گردد و ۴۸ ساعت پس از ترخیص ،بیمار یا همراه وی با دریافت مدارک مورد نیاز و ارائه به سازمان بیمه ای می توانند سقف وجه پرداختی از سوی سازمان بیمه گر را دریافت نمایند .

فعالیت واحد پذیرش :

پذیرش صحیح بیماران
ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش
برنامه ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از تخت های بیمارستان و رسیدن به درصد اشغال تخت مطلوب

شرح وظایف : مسئول پذیرش بستری

– کنترل و تایید نهایی برنامه کاری پرسنل با هماهنگی کارشناسان ذیربط
– برنامه ریزی صحیح فعالیتهای پذیرش بستری به منظور استفاده بهینه از تخت های بیمارستان و رسیدن به درصد اشغال تخت مطلوب
– ارزیابی مستمر فرایندهای جاری سیستم پذیرش سرپایی و ارائه راه کارهای مناسب جهت ارتقاء مستمر فرایندها
– پیش بینی و برآورد مقدار مورد نیاز برای مصارف بلند مدت فرم های مورد نیاز جهت پذیرش بیماران
– تنظیم نهایی لیستها و آمار و گزارشات لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ارائه آن به مسئول مافوق
– هماهنگی با سوپروایزر اتاق عمل در خصوص برنامه اتاق عمل پزشکان جهت بستری بیمار و جلوگیری از اشغال کاذب تختها
– پاسخگویی به مشکلات مراجعین به واحدهای تحت سرپرستی از نحوه عملکرد و برخورد پرسنل
– ارتباط و هماهنگی با واحد امور مالی و واحد امور قراردادها جهت اطلاع از
انواع بیمه های طرف قرارداد و وضعیت قراردادهای قبلی ( تمدید یا لغو
قرارداد )
– ابلاغ کلیه دستورالعملهای واصله از مدیر مافوق به کلیه مسئولین واحدهای تحت سرپرستی
– پیگیری وگزارش وضعیت بیماران بستری شده که مدت اقامت آنها طولانی شده یا عمل جراحی آنها کنسل شده است به مسئول مافوق
– انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با شغل مورد تصدی تحت نظارت مسئول مافوق
– انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیتهای تعیین شده از جانب مسئول مافوق ارجاع می گردد
– شرکت در کلاسهای آموزشی ، جلسات عمومی مدارک پزشکی و کمیته های بیمارستانی مرتبط )
– ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش
-نوبت دهی بیماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفیت بخش ها
-ارتباط و هماهنگی با واحد اسناد پزشکی در خصوص تائید برخی از اعمال جراحی بیماران تحت پوشش بیمه
-راهنمائی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام اقدامات پاراکلینیکی قبل از بستری شدن.
-اخذ رضایت نامه های مورد نیاز از بیماران یا سرپرست قانونی آنان.
-ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرین وضعیت تخت های موجود.
-ارتباط و هماهنگی لازم با مسئول پذیرش بستری مرکزی در خصوص اطلاع و اجرای
آخرین بخش نامه ها و دستورالعمل های صادر شده جهت تشکیل پرونده و بستری
بیماران.
-انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با شغل مورد تصدی تحت نظارت مسئول مافوق
-انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیتهای تعیین شده از جانب مسئول مافوق ارجاع می گردد
-صدورقبض جهت معاینه سر پائی بیماران
-صدور قبض جهت بستری بیماران
-ترخیص بیماران بستری در هر ۲۴ ساعت
-صدور قبض جهت خدمات ارائه شده به بیماران
-هماهنگی و اقدام برای پذیرش بیماران ( تحت پوشش بیمه های طرف قرارداد و موارد آزاد )