معرفی توریسم درمانی

توریسم درمانی یا بعبارت دیگر گردشگری سلامت سفری است که با هدف درمان در کشور مقصد انجام می پذیرد ، یکی از دلایل این نوع درمان عدم وجود شیوه های درمانی مشابه و بعلت هزینه های بالا در کشور مبدا می باشد. با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب در ایران نسبت به سایر کشور های غربی و همسایه و ارائه خدمات پزشکی با کیفیت بالا بیمارستان دکتر بسکی با اهداف متعالی در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و با تاسیس بخش جداگانه در این زمینه شروع به کار نموده است.
direct line : +98 17 33554441-4 fax : +98 17 33558009
Email : ipddr.beskihospital@yahoo.com
توریسم درمانی